Zhenjiang Huangxu Anchor Chain Co., Ltd.

directory#079867
Zhenjiang Huangxu Anchor Chain Co., Ltd.
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
Huanglong Road, Huangxu Town, 212142 Zhenjiang, Jiangsu
+86 511 8352 ****
+86 511 83520306
www.zj-chain.cn
s****@zj-chain.cn

3267
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html