Zhejiang Ningbo Yinzhou Wuxiang Precision-work Grinding wheel Abrasive Factory

directory#079830
Zhejiang Ningbo Yinzhou Wuxiang Precision-work Grinding wheel Abrasive Factory
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
Wuxiang Minglun Village Yinzhou, 315000 Ningbo, Zhejiang
+86 574 8833 ****
+86 574 88339786
esi****@hotmail.com

9171
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html