Zhejiang Longyi Machinery Co., Ltd.

directory#079827
Zhejiang Longyi Machinery Co., Ltd.
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
Xinpeng Sout Road, Pengjie Town 879-1,, 308057 Luqiao, Taizhou ,130
+86 576 8274 ****
+86 576 82746909
www.qsnow.cn
bilyl****@126.com

10188
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html