Zhejiang Firsd Group Co., Ltd.

directory#079806
Zhejiang Firsd Group Co., Ltd.
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
218#Tiyuchang Road, 310041 Hangzhou ,130
+86 571 8515 ****
+86 571 85150365
www.xinghegroup.com
s****@xinghegroup.com

10974
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html