Tengzhou Tri-Union Machinery Co., Ltd.

directory#080464
Tengzhou Tri-Union Machinery Co., Ltd.
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
No. 318 South Yikang Road 318, 277500 Tengzhou ,120
+86 632 595 ****
+86 632 5958089
www.ttmc.cn
****@ttmc.cn

15561
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html