Qingdao Jiangyuan Hand Truck Co., Ltd.

directory#080321
Qingdao Jiangyuan Hand Truck Co., Ltd.
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
Liehe Street, Tieshanzoo, Jiaonan, 266431 Qingdao ,120
+86 532 8212 ****
+86 532 87191800
www.jiangyuanchina.com
xiaozha****@126.com

10711
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html