Qingdao Baifupaite Machinery CO.,LTD

directory#080313
Qingdao Baifupaite Machinery CO.,LTD
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
Jiao Zhou,Qingdao 2, 266136 Qingdao
+86 532 5559 ****
+86 532 55591773
www.qd-tm.com
xu****@qd-tm.com

6020
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html