Nanjing Nuochun Hardware Co., Ltd.

directory#080227
Nanjing Nuochun Hardware Co., Ltd.
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
59 Jingshan Road Gaochun Economic Development Zone, 211300 Nanjing, Jiangsu
+86 25 6861 ****
+86 25 57357276
www.njguta.com
n****@nuochun.com

3581
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html