Nanjing Hongxin Grinding Wheel Co., Ltd.

directory#080223
Nanjing Hongxin Grinding Wheel Co., Ltd.
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
No.12, HengTong Road, Economic-Technology Development Zone, 210038 Nanjing, Jiangsu
+86 25 8580218 ****
+86 25 85802696
www.hongxinwheel.com.cn
hywj****@aliyun.com

6381
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html